Wednesday, April 3, 2013

Ustaz Muhammad Zahid - Sampaikah Pahala Yang Dihadiahkan Kepada Si Mati


- Pendapat ulama ahli Sunnah mengenai amal baik orang hidup boleh memberi kesan terhadap orang mati
- Manfaat pahala yang dikirim
- Manfaat bacaan Surah Yaasin
- Pendapat-pendapat ulama-ulama dalam empat Mazhab
- Permasalahan pendapat dalam Mazhab Shafie
- Pandangan memilih mujtahid Mazhab Shafie
- Permasalahan menyapu muka selepas salam
- Hukum bagi wanita ziarah sewaktu proses perkuburan

---> Download

Ustaz Muhamad Nuzhan - Apa Itu Bid'ah Dan Huraiannya


- "Bidaah" dari sudut bahasa dan syarak
- Pendapat-pendapat ulama-ulama mengenai "bidaah"
- Perbincangan dan kupasan hadis Rasulullah mengenai "bidaah"
- Perbincangan mengenai ungkapan "kullu"
- Pendapat ulama yang menyempitkan makna "bidaah"
- Kaedah dalam penentuan sesuatu hukum
- "Perkara baru" yang dilakukan para sahabat dan diakui Rasulullah
- "Perkara baru" yang dilakukan para sahabat dan tidak diakui Rasulullah
- "Perkara baru" yang dilakukan para sahabat selepas kewafatan Rasulullah


---> Download

Tuesday, April 2, 2013

Ustaz Hassan Shukri - Pendinding dalam Urusan Faraid


- Penghalang atau pendinding dalam mendapat harga pusaka kepada golongan yang berhak
- Pendinding dalam urusan Faraid dalam kematian isteri atau suami
- Permasalahan pembahagian sama rata dalam faraid
- Kepentingan ilmu Faraid

---> Download

Ustaz Hassan Shukri - Murtad Tidak Boleh Menerima Pusaka


- Hukum golongan murtad menerima pusaka
- Permasalahan isu murtad di Malaysia
- Perihal 15 golongan lelaki dan 10 golongan perempuan yang menjadi waris
- Golongan yang tidak berhak menerima pusaka
- Penghalang dalam mendapat harga pusaka kepada golongan yang berhak
- Urusan faraid dalam kematian isteri

---> Download

Ustaz Hassan Shukri - Waris dalam Faraid


- Pengertian ahli waris dalam permasalahan faraid
- Hukum membelanjakan harta si mati untuk tujuan pengurusan jenazahnya
- Waris lelaki dan waris perempuan
- Permasalahan sistem Islam dan bukan Islam

---> Download

Ustaz Hassan Shukri - Ramadhan


- Dalil mengenai ibadah puasa
- Perihal gangguan semasa ibadah puasa
- Peristiwa yang berlaku di bulan Ramadhan
- Hikmah ibadah puasa
- Permasalahan zakat

---> Download

Ustaz Hassan Shukri - Tamadun Islam
- Kesan positif tamadun barat
- Kesan buruk tamadun barat
- Kepentingan menuntut ilmu
- Kesan tinggalan ketamadunan
- Tuntutan menutup aurat
- Falsafah-falsafah barat yang merosakkan

---> Download

Ustaz Halim Nasir - Amar Makruf Nahi Mungkar
- Perihal Perjanjian Aqabah yang ke-2
- Kepentingan dan kewajipan amar makruf nahi mungkar
- Kesan apabila amar makruf nahi mungkar ditinggalkan
- Mencintai akan Sunnah Rasulullah
- Permasalahan isu bidaah
- Kemungkaran yang berlaku di setiap tempat menurut Imam Ghazali
- Empat cara mencegah kemungkaran

---> Download

* Maaf, kualiti audio kurang baik.

Ustaz Halim Nasir - Kemerdekaan di Sisi Islam- Kemerdekaan di sisi Islam
- Kisah perjanjian Hudaibiyah
- Wajibnya menyembah Allah
- Kisah sahabat, Adi bin Hatim
- Wajibnya melaksanakan syariat Allah dalam segala bidang
- Permasalahan isu murtad
- 6 Perkara wajib untuk mengumpat
- Sifat golongan HizbusSyaitan

---> Download

Ustaz Halim Nasir - 4 Perkara Paling Bernilai Pada Manusia
- Islam adalah cara hidup
- Kisah pengislaman Cat Steven
- Kepentingan akal fikiran kurniaan Allah
- Perihal kedudukan tangan selepas takbiratul ihram
- Memikirkan akan dosa-dosa kemaksiatan
- Kejinya dan dosa perasaan hasad
- Perasaan dan sifat malu dalam diri
- Amal soleh yang harus dijaga

---> Download