Sunday, May 16, 2010

Ustaz Shahul Hamid - Mengenal Akal


- Pengertian akal dari segi bahasa, istilah
- Di mana kedudukan akal manusia
- Bahagian-bahagian atau jenis-jenis akal
- Perkara-perkara harus pada akal
- Kelebihan kurniaan akal kepada manusia

---> Download

No comments:

Post a Comment