Saturday, July 10, 2010

TG Nik Abdul Aziz Nik Mat - Fikir!


- Politik dan Islam
- Politik  dan amar makruf nahi mungkar
- Bahaya dan sesat apabila Islam ditolak
- Indahnya kehidupan apabila ajaran Islam tersemai
- Kisah Masjid Dhirar

* Maaf, sistem audio tergendala pada 00:00:54 hingga 00:01:35

---> Download

No comments:

Post a Comment