Tuesday, November 16, 2010

Ustaz Salleh Hamzah - Alam ini akan binasa


- Memahami alam dan sifatnya
- Dalil aqli dan naqli bahawa Tuhan tidak boleh berbilang-bilang
- Dalil aqli dan naqli bahawa alam ini binasa
- Perihal Iradat dan Qudrat Allah
- Perihal sifat-sifat Allah

---> Download

No comments:

Post a Comment