Sunday, January 30, 2011

Ustaz Salleh Hamzah - Al Wahdaniyyah


- Perihal sifat Allah, sifat Wahdaniah
- Maha Esa Allah pada sifat, zat dan perbuatan
- Menafikan sifat, zat dan perbuatan Allah menyamai makhluk
- Perlunya makhluk mengharapkan Allah pada semua perkara
- Hakikat dan rupa bentuk

---> Download

No comments:

Post a Comment