Sunday, June 26, 2011

Ustaz Mohd Zain Mohd Noh - Ketelitian Para Ulama Hadis


- Sejarah pembukuan hadis-hadis
- Apa yang dimaksudkan dengan "hadis"
- Hukum mengenai pilihanraya
- Punca timbulnya taraf-taraf hadis
- Bagaimana ulama menentukan hadis sahih
- Kisah ketelitian dan kekuatan daya ingatan para ulama hadis
- Riwayat hidup Imam Bukhari

---> Download

No comments:

Post a Comment