Thursday, July 18, 2013

Tuan Guru Hj. Ghazali Ahmad - Salah Faham Akidah- Ikhlas dalam mencari kebenaran
- Apa itu akidah? dan pembahagiannya : Usul Akidah dan Furu' Akidah
- Perbezaan pendapat dalam perkara furu'
- Permasalahan dan perbahasan makna kalam "wajah Allah" dan "tangan Allah" di dalam Al-Quran
- Permasalah dan perbahasan isu "bidaah"

---> Download

Sumber : https://www.youtube.com/user/zoohirabdullah

No comments:

Post a Comment