Wednesday, November 6, 2013

Ustaz Shamsuri Hj Ahmad - Cinta Berlaga Troli


- 5 pesanan Rasulullah terhadap sahabat, Abu Dzar
- Kelebihan ucapan "Laahaulawaaquwwatailla billah"
- Doa sewaktu keluar dari rumah
- Doa apabila terjaga di tengah malam
- Penyelesaian samada rujuk atau cerai untuk kebaikan selepas talak raj'ie
- 'Iddah dan hikmah pensyariatannya
- Kepentingan saksi dalam perkara cerai dan ruju'
- Kisah sahabat, Malik bin Al-Afja'ie yang anaknya ditawan musyrikin
- Permasalahan khuluk atau tebus talak

---> Download

Sumber : http://www.youtube.com/user/teamkosuke

No comments:

Post a Comment