Thursday, May 5, 2011

Ustaz Idris Ahmad - Kepimpinan Melalui Tauladan


- Kemuliaan ciri kepimpinan Rasulullah
- Dasar dan landasan perjuangan Islam
- Balasan yang bakal menimpa pemimpin yang zalim
- Kepentingan konsep pemesyuaratan
- Keberanian yang perlu ada pada seorang pemimpin
- Jenis pemimpin yang harus dipatuhi

--->Download

No comments:

Post a Comment