Thursday, May 5, 2011

Ustaz Mutalib Maarof - Akidah Longgar


- Asal penyembahan kepada patung-patung
- Dakyah Yahudi dan Kristian dalam merosakkan akidah umat Islam
- Penyelewengan Yahudi dan Kristian berdasarkan Al-Quran
- Perihal Al-Quran dan terjemahannya
- Keimanan pada para nabi terdahulu dan kitab-kitab Allah
- Perlunya kekuatan pada akidah dalam tiap diri insan
- Perihal "celupan Islam" dan pembaptisan Kristian

---> Download

No comments:

Post a Comment