Sunday, June 16, 2013

Ustaz Tengku Mohd Fouzy - Ikhtilaf Dalam Aqidah


- Keindahan dan keistimewaan dalam bahasa al-Quran
- Tafsiran ulama dalam ayat-ayat dan hadis mutasyabihat
- Golongan "takwil" dan "takwif" dalam ahli sunnah wal jamaah
- Perbezaan antara golongan "salaf" dan "khalaf"
- Takwil Ijmali (secara umum) dan takwil tafsiili (secara terperinci)
- Mana pandangan yang lebih kuat? Takwil atau takwif?
- Pandangan ulama 4 mazhab dalam nas-nas yang mutasyabihat

---> Download

  Sumber : http://www.youtube.com/user/myazid

No comments:

Post a Comment