Sunday, June 16, 2013

Ustaz Tengku Mohd Fouzy - Perbezaan Salaf Al-Asya'irah & Salafiah


- Perihal berpegang dengan lafaz zahir ayat
- Permasalahan perkataan "istawa"
- Perihal Salaf Al-Asya'irah
- Permasalahan dalam ayat mutasyabihat
- Allah suci dari sifat bertempat
- Perbezaan Wahabi dan Salafi

---> Download

  Sumber : http://www.youtube.com/user/myazid

No comments:

Post a Comment